Shop Mobile More Submit  Join Login
Venus In My Mind... by ryeddh20 Venus In My Mind... by ryeddh20
Add a Comment:
 
:iconyuiinao:
YuiiNao Featured By Owner Jan 17, 2014
its very good Headbang! 
Reply
:icontiaraismylove:
tiaraismylove Featured By Owner Nov 22, 2013  Hobbyist Interface Designer
Ơ cái thứ 2 ss làm đẹp quá :3 Nhìn đi nhìn lại thấy có mình Rye des manip hoặc des giống thật là đẹp nhất í =]]
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 23, 2013  Student Interface Designer
em nói hơi quá rồi :3 ss còn thua nhiều người lắm, như cáo, tỏi, lí...mấy chị đó mới đúng là quái vật manip<3 :)
Reply
:iconmayyusky:
mayyusky Featured By Owner Nov 20, 2013  Student Digital Artist
woa,đẹp chít đi đc><
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 21, 2013  Student Interface Designer
Đc bạn mây khen này :squee:
Reply
:iconmayyusky:
mayyusky Featured By Owner Jan 1, 2014  Student Digital Artist
hị hị :3
Reply
:iconpoubery:
poubery Featured By Owner Nov 10, 2013  Student Interface Designer
làm thế nào để làm mờ này?: ">
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 11, 2013  Student Interface Designer
blur=))
Reply
:iconpoubery:
poubery Featured By Owner Nov 11, 2013  Student Interface Designer
oh..
Reply
:iconkeroshyun:
KerosHyun Featured By Owner Nov 9, 2013  Student Interface Designer
Đẹp đấy/
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 11, 2013  Student Interface Designer
cảm ơn bác~
Reply
:iconsukides:
SukiDes Featured By Owner Nov 8, 2013
pic #1 blur hơi quá tay ss' ơi
pic#2 đỡ hơi
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 9, 2013  Student Interface Designer
uk
Reply
:iconsukides:
SukiDes Featured By Owner Nov 9, 2013
Hình như ss' bỏ thêm vòng hoa lên đầu Yul đúng ko?
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 12, 2013  Student Interface Designer
uk
Reply
:iconelisa-desing:
elisa-desing Featured By Owner Nov 8, 2013
Really wonderful
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 9, 2013  Student Interface Designer
thank you ^^
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Nov 6, 2013  Student Interface Designer
share t vài cái tt đi mậy!
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 7, 2013  Student Interface Designer
toàn cái cũ thôi mà :) lên gg gõ texture light í
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Nov 11, 2013  Student Interface Designer
light?
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 12, 2013  Student Interface Designer
ý m m hỏi cái gì =)))
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Nov 13, 2013  Student Interface Designer
mấy cái texture bong bóng ý! ^^
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 13, 2013  Student Interface Designer
bubble texture png đại khái vậy, t tải t đâu có để ý từ khóa, gọi nó là gì thì tìm nó vậy =))
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Nov 13, 2013  Student Interface Designer
trời~ t tìm bằng cái kw đó đó mà chả có!
Reply
:iconyongyomin:
YongYoMin Featured By Owner Nov 5, 2013  Student Interface Designer
nhìn qua là đã bik art bợn Rý >.< ghét
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 7, 2013  Student Interface Designer
.__. ể
Reply
:iconyongyomin:
YongYoMin Featured By Owner Nov 8, 2013  Student Interface Designer
ế j nữa >.<
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 9, 2013  Student Interface Designer
._.
Reply
:iconhanabell1:
HanaBell1 Featured By Owner Nov 3, 2013  Hobbyist Interface Designer
how beautiful
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
Oh thank you ^.^
Reply
:iconhanabell1:
HanaBell1 Featured By Owner Nov 4, 2013  Hobbyist Interface Designer
^^ :love:
Reply
:iconchoisherry:
choisherry Featured By Owner Nov 3, 2013  Student
e like ver 2 :3
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
^.^ thanks
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Nov 3, 2013  Student Interface Designer
mịn quá mi ơi
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
Lq thì đúng hơn -)
Reply
:iconmiahanguyen103:
miahanguyen103 Featured By Owner Nov 3, 2013  Student Interface Designer
cover #1 mịn quá tay =) lúc trc t cx xin vài cái cv của m về treo, h t lấy luôn nhé ^^
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
OK 9.9
Reply
:iconsizcarolina:
Sizcarolina Featured By Owner Nov 2, 2013  Hobbyist Photographer
That's beyond incredible!
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
^^ hihi<3 Thanks 
Reply
:iconhwangseomi:
HwangSeoMi Featured By Owner Nov 2, 2013  Hobbyist Interface Designer
:3 Đẹp wá ck ơi!!!!!!!!!!!
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
Thanks vk nh ^^
Reply
:iconboisone:
Boisone Featured By Owner Nov 2, 2013  Student Interface Designer
Nhìn sướng con mắt quá~~
xin cái tt pic dưới dc k bn?? cái đường trắng trắng xet xẹt á=P (Razz) 
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
Tự tạo đó bạn
Reply
:iconboisone:
Boisone Featured By Owner Nov 5, 2013  Student Interface Designer
s lm  dc v bn?Sweating a little... Love 
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 7, 2013  Student Interface Designer
style
Reply
:iconminahwangisback:
minahwangisback Featured By Owner Nov 2, 2013
Đẹp quá vậy m :)
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 2, 2013  Student Interface Designer
:) nó làm đơn giản lắm

Reply
:iconminahwangisback:
minahwangisback Featured By Owner Nov 8, 2013
đơn giản mà đẹp hơn t làm cầu kì nữa...

Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 9, 2013  Student Interface Designer
~
Reply
:iconlinhyul:
LinhYul Featured By Owner Nov 2, 2013  Student
tấm đầu nhìn hơi LQ rồi, bạn des tuyệt lắm ;)
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
November 2, 2013
Image Size
667 KB
Resolution
980×700
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,108
Favourites
90 (who?)
Comments
86
Downloads
29
×