Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
November 2, 2013
Image Size
667 KB
Resolution
980×700
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,963
Favourites
92 (who?)
Comments
86
Downloads
27
×
Venus In My Mind... by ryeddh20 Venus In My Mind... by ryeddh20
Add a Comment:
 
:iconyuiinao:
YuiiNao Featured By Owner Jan 17, 2014
its very good Headbang! 
Reply
:icontiaraismylove:
tiaraismylove Featured By Owner Nov 22, 2013  Hobbyist Interface Designer
Ơ cái thứ 2 ss làm đẹp quá :3 Nhìn đi nhìn lại thấy có mình Rye des manip hoặc des giống thật là đẹp nhất í =]]
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 23, 2013  Student Interface Designer
em nói hơi quá rồi :3 ss còn thua nhiều người lắm, như cáo, tỏi, lí...mấy chị đó mới đúng là quái vật manip<3 :)
Reply
:iconmayyusky:
mayyusky Featured By Owner Nov 20, 2013  Student Digital Artist
woa,đẹp chít đi đc><
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 21, 2013  Student Interface Designer
Đc bạn mây khen này :squee:
Reply
:iconmayyusky:
mayyusky Featured By Owner Jan 1, 2014  Student Digital Artist
hị hị :3
Reply
:iconpoubery:
poubery Featured By Owner Nov 10, 2013  Student Interface Designer
làm thế nào để làm mờ này?: ">
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 11, 2013  Student Interface Designer
blur=))
Reply
:iconpoubery:
poubery Featured By Owner Nov 11, 2013  Student Interface Designer
oh..
Reply
:iconkeroshyun:
KerosHyun Featured By Owner Nov 9, 2013  Student Interface Designer
Đẹp đấy/
Reply
Add a Comment: