Shop Mobile More Submit  Join Login
Summer Memories by ryeddh20 Summer Memories by ryeddh20
Only for :iconyenlonloilop7c: happy birhday :B

Thank all guys who created all these resources :) :happybounce:


COPY RIGHT BY DORYEMONda
NO COPY, NO EDIT, NO MOVE
DON'T CLAIM AS YOUR
TAKE OUT WITH FULL CREDIT, PLEASE


Love your commens :love: :hug:
Add a Comment:
 
:iconkyarasagami186:
KyaraSagami186 Featured By Owner May 21, 2014  Student Traditional Artist
bạn des đẹp thật :) 
mình quen đc không?
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner May 22, 2014  Student Interface Designer
c'ơn ^^ 
rye g2k nhé
Reply
:iconkyarasagami186:
KyaraSagami186 Featured By Owner May 22, 2014  Student Traditional Artist
Kyra g2k1
Reply
:iconbapcaidunsoi:
bapcaidunsoi Featured By Owner May 15, 2014
SIn style
Reply
:iconmiu-sowon:
Miu-Sowon Featured By Owner Mar 4, 2014
xin style nh
Reply
:iconchansokiu:
Chansokiu Featured By Owner Feb 11, 2014
xin psd đê.nha bn
Reply
:iconmika0000:
Mika0000 Featured By Owner Dec 18, 2013
Xin png tiff va khung va bg
Reply
:iconpuppybaby:
PuppyBaby Featured By Owner Nov 7, 2013
Nice ^^ 
Please Vote
Need Vote
www.showwallpaper.com/show.php…
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Oct 25, 2013  Student Interface Designer
cho xin vài cái tt bong bóng đi!!!!!!!!!!!!!
Reply
:iconannalyli:
AnnaLyli Featured By Owner Oct 20, 2013  Student Interface Designer
đẹp gớm nhỉ :) fav cho m
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 20, 2013  Student Interface Designer
:) tks em yu
Reply
:iconannalyli:
AnnaLyli Featured By Owner Oct 22, 2013  Student Interface Designer
à k có gì đâu anh yêu =))
Reply
:iconyulliadesigner:
YulliaDesigner Featured By Owner Oct 20, 2013  Professional Interface Designer
ukm
Reply
:iconyulliadesigner:
YulliaDesigner Featured By Owner Oct 19, 2013  Professional Interface Designer
bạn làm sao mà lám cho ảnh mịn thế
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 20, 2013  Student Interface Designer
it's a secret
Reply
:iconannalyli:
AnnaLyli Featured By Owner Oct 20, 2013  Student Interface Designer
ta biết rồi nha lala
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 20, 2013  Student Interface Designer
Roll Eyes hả
Reply
:iconannalyli:
AnnaLyli Featured By Owner Oct 22, 2013  Student Interface Designer
hả giề
Reply
:icongynaeun306:
Gynaeun306 Featured By Owner Oct 17, 2013  Student
Có một sự GATO nhẹ

Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 18, 2013  Student Interface Designer
^^hihi
Reply
:iconyukino-park:
Yukino-Park Featured By Owner Oct 17, 2013
có 1 sự ghen tỵ nhẹ ở đây :nuu:
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 18, 2013  Student Interface Designer
Thi m:)
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Oct 13, 2013  Student Interface Designer
Há há quà t kìa chúng mậy ơi . Ệp vãi nhồn ra mà kêu xấu >< ối ối iêu tóa cơ <3 ệp vãi ~~~~~~~~ GATO thực sự 
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 13, 2013  Student Interface Designer
._. 
Reply
:iconannielite2k:
AnnieLite2k Featured By Owner Oct 13, 2013  Student Interface Designer
lung linh qu :love: GATO qu :nuu:
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 13, 2013  Student Interface Designer
Tks em ^_^
Reply
:iconbibi97nd:
bibi97nd Featured By Owner Oct 13, 2013  Student Digital Artist
t thấy cái mod bên trái có vẻ thừa -_-
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 13, 2013  Student Interface Designer
- hì, thêm vô cho bố cục đowx trống, ai ngờ lại bị thừa -))
Reply
:iconbibi97nd:
bibi97nd Featured By Owner Oct 13, 2013  Student Digital Artist
mà thế là đẹp lắm r XD chả bù cho t XD
Reply
:iconsuetics:
suetics Featured By Owner Oct 12, 2013   Interface Designer
- ôi so đẹp :love: 
- có 1 sự ganh tị nhẹ ở đây :(
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 12, 2013  Student Interface Designer
:) hihi
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Oct 12, 2013
sao e làm mịn thế chỉ ss đc k ?
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 12, 2013  Student Interface Designer
blur ạ
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Oct 12, 2013
blur đẹp rê :vv ss blur qoài ko đẹp thế :x
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 12, 2013  Student Interface Designer
tùy thôi ạ :))))) luện nhiều sẽ được, thật ra cái này thủ thuật nhỏ lắm :)
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Oct 12, 2013
:vv thủ thuật thỳ chắc ko chỉ :nuu: thoy camon e :nuu:
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 12, 2013  Student Interface Designer
không có chi đâu ạ :)
Reply
:iconvytuzki:
VyTuzki Featured By Owner Oct 12, 2013  Student Artist
Đẹp dã man~ GATO Waaaah! 
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 12, 2013  Student Interface Designer
^^ thanks
Reply
:iconshin58:
Shin58 Featured By Owner Oct 12, 2013
- Khủng khiếp qá :la: nó đệp như đean á con rý kia :la:
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 12, 2013  Student Interface Designer
:) :la: ô thánh kiều thánh kiều!!!
Reply
:iconyoorinddh94:
YoorinDDH94 Featured By Owner Oct 12, 2013  Student Artist
trời ơi nó đợp 
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 12, 2013  Student Interface Designer
Thank you
Reply
:iconyoorinddh94:
YoorinDDH94 Featured By Owner Oct 12, 2013  Student Artist
ko c chi
Reply
:iconchimb2k:
chimb2k Featured By Owner Oct 12, 2013
Mt v l :la:
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 12, 2013  Student Interface Designer
cái gì mát cơ
Reply
:iconchimb2k:
chimb2k Featured By Owner Oct 12, 2013
Art :la: likeeee :like: Không biết sn mình có ai tặng không nữa :(
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 12, 2013  Student Interface Designer
hn xui =)
Reply
:iconchimb2k:
chimb2k Featured By Owner Oct 12, 2013
ta ght icon :) =='
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 12, 2013  Student Interface Designer
?
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
October 12, 2013
Image Size
430 KB
Resolution
980×500
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,989
Favourites
113 (who?)
Comments
53
Downloads
44
×