Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
August 19, 2013
Image Size
212 KB
Resolution
450×182
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
918 (1 today)
Favourites
29 (who?)
Comments
29
Downloads
4
×
Sign For DG Group by ryeddh20 Sign For DG Group by ryeddh20
What do you think? Bad? Good? Or Normal?
It took me 23 minutes to design this sign/ logo :D too long, right?
Let's Join DG Group :la:
+ On Zing:me.zing.vn/apps/group?params=g…
+ On DA: :icondg-house:
Add a Comment:
 
:iconasahikawaii:
asahikawaii Featured By Owner Aug 24, 2013
- Art đạp quá :3333 ♥ =))))) tớ join nhóm đc k ?
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 24, 2013  Student Interface Designer
It's My pleasure
Reply
:icontrinhbyun:
Trinhbyun Featured By Owner Aug 24, 2013  Student Interface Designer
WOW : ))
GOOD
- Cái này có Free Res không :la:
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 25, 2013  Student Interface Designer
Reply
:iconkwonwendyddh:
KwonWendyDDH Featured By Owner Aug 24, 2013
- Đẹp :B
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 24, 2013  Student Interface Designer
Ty:)
Reply
:iconhuyetniufire:
huyetniufire Featured By Owner Aug 23, 2013  Student Interface Designer
ẹp vcc >< cái tut m hứa đôu kn kia ??? = ))
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 24, 2013  Student Interface Designer
Cái đó đơn giản Bm viết NGta cười s =.= đổ màu vô thôi Nội, xài màu font ko xài màu color overlay, sau đó patt để dạng overlay
Reply
:iconhuyetniufire:
huyetniufire Featured By Owner Aug 29, 2013  Student Interface Designer
ờ tks ^^
Reply
:iconpu2apple:
pu2apple Featured By Owner Aug 23, 2013
cho mình xin res với ^^
Reply
:iconhankoidangiu:
hankoidangiu Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Interface Designer
Normal viết sai kìa :la:
Spend + time + V-ing không phải to V nhé :la:
Art đẹp quá rồi, khỏi chém :la: = )))))))
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Interface Designer
-)) à lộn qua it took me 23 minutes to...
Reply
:iconhankoidangiu:
hankoidangiu Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Interface Designer
Sao tớ không join dc DG trên DA vậy :cries:
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Interface Designer
S kì z, M đứa kia đc mời nên chắc join đc hả??? Để tớ mời cậu lm quản trị để xem có edit đc j ko nhé
Reply
:iconhankoidangiu:
hankoidangiu Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Interface Designer
Nó ghi chữ đại loại dịch ra là: " Yêu cầu vào nhóm đã bị đóng trong thời gian này" :cries:
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Interface Designer
Ờ, tớ có vô nick kia r mà cx ko đc :( ai mời ms đc join là s nhỉ
Reply
:iconlapep999:
lapep999 Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Interface Designer
Hình như là spend time Ving ...
Cái sign đẹp kinh :v Nhìn cute phết :D
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Interface Designer
Nhộn ngữ pháp =.=
Reply
:iconlapep999:
lapep999 Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Interface Designer
= ))))
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 21, 2013  Student Interface Designer
salmon heart bullet đi thi tiếng anh mà ngu vãi :3
Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Aug 19, 2013  Student General Artist
Normail ??? 
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Interface Designer
Chữ il giống nhau đánh 2 lần , :( khổ
Reply
:iconvytuzki:
VyTuzki Featured By Owner Aug 19, 2013  Student Artist
Style text cute thế, ở đâu vậy bạn
Reply
:icondoryemon:
DoRyeMon Featured By Owner Aug 19, 2013
Ở mạng :D
Reply
:iconvytuzki:
VyTuzki Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Artist
há há, thaks nhá, mà có chắc ở "mạng" koPervy Blossom, có khi Google thì sao bạn:D (Big Grin) :happybounce: Pervy Sweatshirt  
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Interface Designer
=.= thì có gg ms có mạng chứ
Reply
:iconvytuzki:
VyTuzki Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Artist
Pervy Blossom 
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 21, 2013  Student Interface Designer
[REQUEST] AnimatedIcon- DuhJoyce là ư ǵ
Reply
:iconvytuzki:
VyTuzki Featured By Owner Aug 23, 2013  Student Artist
Slender Headbang Icon là ư này
Reply
Add a Comment: