Shop Mobile More Submit  Join Login
Sign For DG Group by ryeddh20 Sign For DG Group by ryeddh20
What do you think? Bad? Good? Or Normal?
It took me 23 minutes to design this sign/ logo :D too long, right?
Let's Join DG Group :la:
+ On Zing:me.zing.vn/apps/group?params=g…
+ On DA: :icondg-house:
Add a Comment:
 
:iconasahikawaii:
asahikawaii Featured By Owner Aug 24, 2013
- Art đạp quá :3333 ♥ =))))) tớ join nhóm đc k ?
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 24, 2013  Student Interface Designer
It's My pleasure
Reply
:icontrinhbyun:
Trinhbyun Featured By Owner Aug 24, 2013  Student Interface Designer
WOW : ))
GOOD
- Cái này có Free Res không :la:
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 25, 2013  Student Interface Designer
Reply
:iconkwonwendyddh:
KwonWendyDDH Featured By Owner Aug 24, 2013
- Đẹp :B
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 24, 2013  Student Interface Designer
Ty:)
Reply
:iconhuyetniufire:
huyetniufire Featured By Owner Aug 23, 2013  Student Interface Designer
ẹp vcc >< cái tut m hứa đôu kn kia ??? = ))
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 24, 2013  Student Interface Designer
Cái đó đơn giản Bm viết NGta cười s =.= đổ màu vô thôi Nội, xài màu font ko xài màu color overlay, sau đó patt để dạng overlay
Reply
:iconhuyetniufire:
huyetniufire Featured By Owner Aug 29, 2013  Student Interface Designer
ờ tks ^^
Reply
:iconpu2apple:
pu2apple Featured By Owner Aug 23, 2013
cho mình xin res với ^^
Reply
:iconhankoidangiu:
hankoidangiu Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Interface Designer
Normal viết sai kìa :la:
Spend + time + V-ing không phải to V nhé :la:
Art đẹp quá rồi, khỏi chém :la: = )))))))
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Interface Designer
-)) à lộn qua it took me 23 minutes to...
Reply
:iconhankoidangiu:
hankoidangiu Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Interface Designer
Sao tớ không join dc DG trên DA vậy :cries:
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Interface Designer
S kì z, M đứa kia đc mời nên chắc join đc hả??? Để tớ mời cậu lm quản trị để xem có edit đc j ko nhé
Reply
:iconhankoidangiu:
hankoidangiu Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Interface Designer
Nó ghi chữ đại loại dịch ra là: " Yêu cầu vào nhóm đã bị đóng trong thời gian này" :cries:
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Interface Designer
Ờ, tớ có vô nick kia r mà cx ko đc :( ai mời ms đc join là s nhỉ
Reply
:iconlapep999:
lapep999 Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Interface Designer
Hình như là spend time Ving ...
Cái sign đẹp kinh :v Nhìn cute phết :D
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Interface Designer
Nhộn ngữ pháp =.=
Reply
:iconlapep999:
lapep999 Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Interface Designer
= ))))
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 21, 2013  Student Interface Designer
salmon heart bullet đi thi tiếng anh mà ngu vãi :3
Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Aug 19, 2013  Student General Artist
Normail ??? 
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Interface Designer
Chữ il giống nhau đánh 2 lần , :( khổ
Reply
:iconvytuzki:
VyTuzki Featured By Owner Aug 19, 2013  Student Artist
Style text cute thế, ở đâu vậy bạn
Reply
:icondoryemon:
DoRyeMon Featured By Owner Aug 19, 2013
Ở mạng :D
Reply
:iconvytuzki:
VyTuzki Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Artist
há há, thaks nhá, mà có chắc ở "mạng" koPervy Blossom, có khi Google thì sao bạn:D (Big Grin) :happybounce: Pervy Sweatshirt  
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Interface Designer
=.= thì có gg ms có mạng chứ
Reply
:iconvytuzki:
VyTuzki Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Artist
Pervy Blossom 
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 21, 2013  Student Interface Designer
[REQUEST] AnimatedIcon- DuhJoyce là ư ǵ
Reply
:iconvytuzki:
VyTuzki Featured By Owner Aug 23, 2013  Student Artist
Slender Headbang Icon là ư này
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 19, 2013
Image Size
212 KB
Resolution
450×182
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
977
Favourites
29 (who?)
Comments
29
Downloads
5
×