Shop Mobile More Submit  Join Login
Mini Wallpaper - For DG Group by ryeddh20 Mini Wallpaper - For DG Group by ryeddh20
Add a Comment:
 
:iconjoseey:
joseey Featured By Owner Nov 22, 2013  Professional Digital Artist
English plis

Reply
:iconrinackip:
RinaCkip Featured By Owner Nov 10, 2013
sis chỉ em cách đổ manip được không ợ ~
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 11, 2013  Student Interface Designer
đổ là sao em :D
Reply
:iconrinackip:
RinaCkip Featured By Owner Nov 12, 2013
cái chấm đen ở dưới chân Jess là chị dùng brush à ~
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 13, 2013  Student Interface Designer
uk
Reply
:iconrinackip:
RinaCkip Featured By Owner Nov 13, 2013
chị blend đẹp quá 8* ngưỡng mộ ~ chị dùng topaz j thế ạ
Reply
:iconfishfamily:
FishFamily Featured By Owner Oct 17, 2013  Student Digital Artist
nhìn nó sao sao ấy. Nó hơi màu mè =)
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 18, 2013  Student Interface Designer
^^ mình làm cho nó sặc sỡ mà bạn, hình như hue hơi quá :)))
Reply
:iconprettyandtop:
PrettyandTop Featured By Owner Oct 16, 2013
SO CUTE!
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 16, 2013  Student Interface Designer
thank you:3
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Oct 16, 2013  Student Interface Designer
m ơi . t nhờ chút việc ><
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 16, 2013  Student Interface Designer
chia rứa
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Oct 17, 2013  Student Interface Designer
nếu m còn giữ psd thì m làm cho t  đk k :D (Big Grin) m thay mấy cái text đó = Best friend Forever . Always Smile đk k :D (Big Grin)Bạn t đg ốm ... t muốn tặng nó cái đó >< năn nỉ đó ... Bạn thân 6 năm ... giờ nó chuyển trường hồi lớp 6 , bệnh nặng dữ dội , năn nỉ đó ><
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 18, 2013  Student Interface Designer
- thôi đc rồi =))
Reply
:iconsuetics:
suetics Featured By Owner Oct 9, 2013   Interface Designer
SO GOOD :love:
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 10, 2013  Student Interface Designer
tks
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 10, 2013  Student Interface Designer
thank you
Reply
:iconyerimoonlight:
YeRimoonlight Featured By Owner Oct 8, 2013  Student Interface Designer
res đẹp, nhưng sharpen + blend dạng này thấyk  hợpmoớia mnip,
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 8, 2013  Student Interface Designer
- sharpen rung ms hop ha~?
Reply
:iconyerimoonlight:
YeRimoonlight Featured By Owner Oct 9, 2013  Student Interface Designer
t nghĩ là chỉ cần topaz clean cho mịn thôi :D
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 10, 2013  Student Interface Designer
uk, tội nỗi t ko biết dow topaz, down rồi chả biết upload thế nào
Reply
:iconyerimoonlight:
YeRimoonlight Featured By Owner Oct 11, 2013  Student Interface Designer
gu gồ là ra hết :squee:
Reply
:iconhuyetniufire:
huyetniufire Featured By Owner Oct 7, 2013  Student Interface Designer
res+mix res ẹp nhưng t thấy mod mấy ẻm k hợp mấy,đổ bóng sâu tí nữa đi m
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 8, 2013  Student Interface Designer
Ko hop cho^~ mo^
Reply
:iconlinhyul:
LinhYul Featured By Owner Oct 6, 2013  Student
chỉ mình cách làm mịn ntn đc không?? T^T
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
blur sharpen
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
res ệp thế cưng ><
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
- :)
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
quà quà cho t nhanh ... sắp sn t rầu >< 
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
ngy nhiu
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
13-10 cưng <3
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
<3 ồ, vậy à
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
c qu hng taaaaaaaaaa
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 8, 2013  Student Interface Designer
Ai ma` biet^'
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Oct 6, 2013
gái tìm res đẹp rê :"< 
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
:) thank you
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Oct 6, 2013
:D ~
Reply
:iconchimb2k:
chimb2k Featured By Owner Oct 5, 2013
đẹp =]]
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
ty <3
Reply
:iconchimb2k:
chimb2k Featured By Owner Oct 6, 2013
=]]
Reply
:iconyoonseosic:
YoonSeoSic Featured By Owner Oct 5, 2013
dep qua
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
cảm ơn Lv
Reply
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Oct 5, 2013  Student Digital Artist
lên tay lại rùi nè =) gato quá, lên xuống hay v~
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
bập bênh đấy
Reply
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Digital Artist
=)
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
rep nhanh vi =))
Reply
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Digital Artist
=) anh mờ
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
anh? :)
Reply
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Digital Artist
=) ý gì đây
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
October 5, 2013
Image Size
337 KB
Resolution
500×445
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,152
Favourites
65 (who?)
Comments
65
Downloads
34
×