Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
October 5, 2013
Image Size
337 KB
Resolution
500×445
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,989
Favourites
64 (who?)
Comments
65
Downloads
34
×
Mini Wallpaper - For DG Group by ryeddh20 Mini Wallpaper - For DG Group by ryeddh20
Add a Comment:
 
:iconjoseey:
joseey Featured By Owner Nov 22, 2013  Professional Digital Artist
English plis

Reply
:iconrinackip:
RinaCkip Featured By Owner Nov 10, 2013
sis chỉ em cách đổ manip được không ợ ~
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 11, 2013  Student Interface Designer
đổ là sao em :D
Reply
:iconrinackip:
RinaCkip Featured By Owner Nov 12, 2013
cái chấm đen ở dưới chân Jess là chị dùng brush à ~
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Nov 13, 2013  Student Interface Designer
uk
Reply
:iconrinackip:
RinaCkip Featured By Owner Nov 13, 2013
chị blend đẹp quá 8* ngưỡng mộ ~ chị dùng topaz j thế ạ
Reply
:iconfishfamily:
FishFamily Featured By Owner Oct 17, 2013  Student Digital Artist
nhìn nó sao sao ấy. Nó hơi màu mè =)
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 18, 2013  Student Interface Designer
^^ mình làm cho nó sặc sỡ mà bạn, hình như hue hơi quá :)))
Reply
:iconprettyandtop:
PrettyandTop Featured By Owner Oct 16, 2013
SO CUTE!
Reply
Add a Comment: