Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
December 14, 2013
Image Size
215 KB
Resolution
851×315
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,895
Favourites
162 (who?)
Comments
112
Downloads
61
×
Jung's Heaven by ryeddh20 Jung's Heaven by ryeddh20
:squee:Sau mấy ngày im hơi lặng tiếng, bạn Rýe đã cb :X 
 T mong là mọi người vẫn còn nhớ t :) 
Xin lỗi mọi người vì t nhác Reply Mess quá :( để mọi người phải chờ nhé :X :B


:blowkiss:Sao hả? Ăn hại hơn hay lợi hại hơn đây :( nhìn nó cứ đơ đơ ấy=)) Cái này vừa làm req, vừa làm cover cho t, tiện :) Nát cả óc mới nghĩ ra bối cảnh và bố cục đấy :D cả hình nàng Jessica nữa :love:
           :bulletred:Chúc mọi người ăn Giáng sinh vui vẻ. 
           :bulletpink:Chúc các FA có một mùa đông ấm cúng bên ng thân nhé :) *đang tự chúc mình*.
           :bulletgreen:Chúc các bạn có một mùa thi học kì thật tiện lợi và thành công :squee:

No EDIT, No Cut, No MOVE, No Copy
Take out with cre DORYEMON(ryeddh20)
Stop asking about Res, please!!!

:)P.s: Nhân giáng sinh, :)t sẽ phát PSD miễn phí*đang mơ*:)Add a Comment:
 
:iconngocle-neul:
ngocle-neul Featured By Owner Jan 29, 2014
đẹp thế chị rý Love 
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Jan 31, 2014  Student Interface Designer
Kh dám đâu TxT cần phải cố gắng nhiều lắm
Reply
:iconchansokiu:
Chansokiu Featured By Owner Jan 22, 2014
gộp res :)
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Jan 22, 2014  Student Interface Designer
:) nhưng là res tự tìm không phải là res của mấy bạn trên DA :)
Reply
:iconchansokiu:
Chansokiu Featured By Owner Jan 23, 2014
ờ.tớ nói gộp chứ có nói res ở đâu dâu
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Jan 23, 2014  Student Interface Designer
Reply
:iconchansokiu:
Chansokiu Featured By Owner Jan 24, 2014
o
Reply
:iconsumiezhangi1:
SumieZhangI1 Featured By Owner Jan 18, 2014  Hobbyist Interface Designer
Fav !
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Jan 21, 2014  Student Interface Designer
thank you^^
Reply
:iconchansokiu:
Chansokiu Featured By Owner Jan 13, 2014
woww đẹp phết
Reply
Add a Comment: