Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
January 11
Image Size
141 KB
Resolution
650×400
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
3,372 (1 today)
Favourites
147 (who?)
Comments
52
Downloads
46
×
Fruit World by ryeddh20 Fruit World by ryeddh20
Add a Comment:
 
:iconpinky912:
Pinky912 Featured By Owner Oct 10, 2014
bài này đem thi Event là tuyệt vời, trống nhưng so nice !!!
Reply
:icongeniedesigner:
GenieDesigner Featured By Owner Mar 30, 2014  Student Interface Designer
đơn giản mà đẹp quá :o 
Reply
:iconchloeekim:
ChloeeKim Featured By Owner Jan 28, 2014  Student Interface Designer
bớt topaz sẽ tuyệt vời :myopinion:
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Jan 25, 2014
bim bim là cái gì v m ? = )) t chưa ăn 

còn thừa tt kìa m 
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Jan 25, 2014  Student Interface Designer
+^+ bim bim là snack ấy mà ~> wei wei chưa ăn bao giờ sao -~.~
-)) t là chuyên gia thừa tt đó T^T không add vào thì thấy sao sao mà add rồi thì thành mớ hỗn độn luôn T^T
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Jan 25, 2014
chưa ăn bao giờ hết :| = )))) 
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Jan 25, 2014  Student Interface Designer
I am a dummy! vậy chắc da mặt m đẹp lắm ha... tại ăn vặt nhiều là mọc rổ mụn mà TT.TT
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Jan 25, 2014
= ))) da t bh thì nó ... = ))) tại 24/24 ở máy lạnh  nó khô queo + trời lạnh nữa T^T ở nhà vào fòng có mấy lạnh lên lớp có máy lạnh  :v 
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Jan 25, 2014  Student Interface Designer
I am a dummy! gia đinh khá giả quá nha La la la la cơ mà trời lạnh như vậy còn ngồi máy lạnh đc sao?
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Jan 25, 2014
gđình t bt thôi m = )))) t ở hcm :v không khí lung tung hết -.- mà t ko thấy lạnh m ơi = )))) 
Reply
Add a Comment: