Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
August 11, 2013
Image Size
144 KB
Resolution
500×180
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,719 (4 today)
Favourites
61 (who?)
Comments
26
Downloads
16
×
Banner Youngie by ryeddh20 Banner Youngie by ryeddh20
- bạn des chơi trong lúc rảnh ~.~ res nó cầu kì chứ không phải là nhiều res đâu ấy nhé
Nô text vì không biết chèn chỗ nào :X tinh thần đang xuống dốc trầm trọng
Favorite = Comment = :heart:
Add a Comment:
 
:iconleebo-ddh-zing:
Cái này chèn 1 hay 2 mod Na là dc, rồi thêm text cho đỡ trống ^^!Blend đậm tí nữa
Reply
:iconannalyli:
AnnaLyli Oct 7, 2013  Student Interface Designer
m nổi rồi sao ???
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Oct 10, 2013  Student Interface Designer
._.
Reply
:iconrio-taeyeon:
Rio-taeyeon Oct 4, 2013  Student Interface Designer
Cho nội xin kía mod đi kz
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Oct 4, 2013  Student Interface Designer
nô lưu
Reply
:iconrio-taeyeon:
Rio-taeyeon Feb 21, 2014  Student Interface Designer
Thế con còn giữ stock ko
Reply
:iconmiu-etic:
Nhìn hơi rối phần phí dưới =)
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Sep 20, 2013  Student Interface Designer
^^ uk
Reply
:iconhauyen2602:
Cho měnh xin res dc ko
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Sep 20, 2013  Student Interface Designer
měnh ko share
Reply
Add a Comment: