Shop Mobile More Submit  Join Login
130818 - The most childish MC by ryeddh20 130818 - The most childish MC by ryeddh20
Add a Comment:
 
:iconvananh0062:
Vananh0062 Featured By Owner Nov 26, 2013  Student Interface Designer
đẹp quá cho mình xin BG dc k
Reply
:iconannielite2k:
AnnieLite2k Featured By Owner Oct 7, 2013  Student Interface Designer
Cho e cái này treo Zing nha ss :nuu:
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 10, 2013  Student Interface Designer
ok
Reply
:iconannielite2k:
AnnieLite2k Featured By Owner Oct 10, 2013  Student Interface Designer
cám ơn ss nhiều
Reply
:iconmincute:
mincute Featured By Owner Sep 23, 2013  Student Interface Designer
- Cho mình mang cái này về zing treo được k bạn ? Tại mình thấy nó đẹp nên thích
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Sep 23, 2013  Student Interface Designer
Dĩ nhiên rồi ^^

Reply
:iconmincute:
mincute Featured By Owner Sep 25, 2013  Student Interface Designer
- hihi tks rư
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Sep 26, 2013  Student Interface Designer
- kcc ^^
Reply
:iconyerimoonlight:
YeRimoonlight Featured By Owner Aug 31, 2013  Student Interface Designer
Bấy bề TT^TT T xin kw kiếm brush đi TT^TT t tìm hoài chả thấy
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Sep 1, 2013  Student Interface Designer
- có đời nào xài kw đâu =)
Reply
:iconyerimoonlight:
YeRimoonlight Featured By Owner Sep 1, 2013  Student Interface Designer
uầy ._.
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Sep 2, 2013  Student Interface Designer
.__. tất cả chỉ là...
lục dấu trang -> tìm -> rồi ngồi mò
Reply
:iconyerimoonlight:
YeRimoonlight Featured By Owner Sep 2, 2013  Student Interface Designer
nhưng số là t không có biết tìm + mò ntn ._.
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Sep 2, 2013  Student Interface Designer
- omg =.=
Reply
:iconyerimoonlight:
YeRimoonlight Featured By Owner Sep 2, 2013  Student Interface Designer
omega 3:la: = ))
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Sep 2, 2013  Student Interface Designer
:) của t là omega 3 màu đỏ
Reply
(1 Reply)
:icondongmi13:
DongMi13 Featured By Owner Aug 30, 2013
art đẹp
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Sep 1, 2013  Student Interface Designer
- thanks
Reply
:iconyukino-park:
Yukino-Park Featured By Owner Aug 23, 2013
Taeyeon nổi tiếng mà khóc là sao? :D
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Sep 1, 2013  Student Interface Designer
=)) troll face
Reply
:iconbaby-goodnight:
Baby-Goodnight Featured By Owner Aug 22, 2013  Hobbyist General Artist
Nice!! Taeng is so cute!!
Reply
:iconcandysnsd:
candysnsd Featured By Owner Aug 22, 2013
xin stock :P
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Aug 20, 2013
rý ss hỏi tý , cái mắt sau lưng con tae đó là em bôi mod hay là dùng brush vậy ???
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Interface Designer
Brush ạ, vẽ brush í :)
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Aug 21, 2013
hỳhỳ :"> tks~ em style quá đẹp lun >w<
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 21, 2013  Student Interface Designer
TTvTT tks ss ạ
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Aug 23, 2013
hỳhỳ :">
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 23, 2013  Student Interface Designer
:love:
Reply
:iconlieuduongs2s9:
lieuduongs2s9 Featured By Owner Aug 19, 2013
Hình như làm mịn hơi qá tay s' ơi
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 19, 2013  Student Interface Designer
:)) uk
Reply
:iconquyenluv003:
quyenluv003 Featured By Owner Aug 18, 2013
đẹp ♥
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 19, 2013  Student Interface Designer
Thank you
Reply
:icondmesfan:
dmesfan Featured By Owner Aug 18, 2013  Hobbyist General Artist
hahah cute!!! :3
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
:love: thank you , I also love your art :) so cool and stylish
Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Aug 18, 2013  Student General Artist
stock đâu ra thế T^T 
quăng t vài tấm đi, hoặc cho link cũng đc cưng ơi <3
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
Stock trên minus í m :)
Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Aug 19, 2013  Student General Artist
để t mò :3
Reply
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Digital Artist
đẹp thía, kết làm mịn của mi, >< làm lun tiff đi cho đủ tts
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
đang có ý định đó :la:
Reply
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Digital Artist
hờ hờ
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
:)) đàn ông con trai để avt thấy ớn :la:
Reply
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Digital Artist
????
Reply
:iconhanabell1:
HanaBell1 Featured By Owner Aug 17, 2013  Hobbyist Interface Designer
can i have the resource? ^^
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 17, 2013  Student Interface Designer
sorry but I can't share
Reply
:icontrinhbyun:
Trinhbyun Featured By Owner Aug 17, 2013  Student Interface Designer
Hốt nhé ♥ - Thế free cover có free luôn res hông dọ :la: - Hỏi  thế thôi chú cho hay không là quyền của rý :la:= ))
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 17, 2013  Student Interface Designer
res chủ yếu có 3 cái thôi :meow: còn mấy cái ở BG là của con JIn, cho nó quánh chết :meow:
Reply
:icontrinhbyun:
Trinhbyun Featured By Owner Aug 17, 2013  Student Interface Designer
Có phải là :iconsickyjinny: không :onfire:
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 17, 2013  Student Interface Designer
phải :D (Big Grin) 
Reply
:icontrinhbyun:
Trinhbyun Featured By Owner Aug 17, 2013  Student Interface Designer
- Để xin ss Jin thử - Kkkkkkkkkk~ *Cười nham hiểm* :onfire: - Lâu nay ít qua lại nên chắc Jin quên t cmnr :onfire: - Lết xác qua chắc cũng phải mquen lại :cries:
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Aug 17, 2013  Student Interface Designer
=.= cái ǵ? Ss Jin?
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 17, 2013
Image Size
255 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,709
Favourites
60 (who?)
Comments
68
Downloads
11
×