Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
August 16, 2013
Image Size
100 KB
Resolution
450×540
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
3,754
Favourites
93 (who?)
Comments
135
Downloads
42
×
130817 - Gift for Friends by ryeddh20 130817 - Gift for Friends by ryeddh20
Hello guys :dance: t đang nồi trước màn hình máy tính và tự kỉ như 1 con khùng với cả đống ảnh nàng Sica :love:
Sica là Idol trong s9 t thích nhất, vậy nên t thích xài model của nàng để des gift cho bạn bè :love:
:bulletred: banner 1 : for :iconchutchi54: cái wal, xl vì ta thất hẹn nhé :( hi vọng nàng đừng trách t vì t ko tài nào tìm đc BG đủ lớn, cả với trình ta chưa bao giờ làm cái wall bự chà bá như thế :( vậy nên việc tìm res hơi khó :( do nó ko hợp với stock trên nên t làm cho nàng cái banner luôn :( so sorry
:bulletgreen:banner 2 for :iconhuyetniufire: happy birthday nhé tình yêu :clap: thêm một tuổi học giỏi hơn, đẹp gái hơn, des giỏi hơn nhé :clap: món quà sn sớm, mong nàng nhận :clap:
:bulletblue: cái banner 3 vô chủ ạ :3 để vào cho đẹp đội hình :dance:
Favorite + Comment = :heart:
ALL BY DORYEMON
NO EDIT, NO MOVE, NO COPY
:bye: Thank you :bye:
Add a Comment:
 
:iconngoctitg2k:
Ngoctitg2k Featured By Owner Jul 30, 2014  Student Interface Designer
min quá hà><
Reply
:icongeniedesigner:
GenieDesigner Featured By Owner May 27, 2014  Student Interface Designer
Favorite + Comment = Heart
Mịn quá eiu ạ 
Reply
:iconliya65:
liya65 Featured By Owner Apr 26, 2014
Favorite + Comment = Heart
Reply
:iconkwonkarly:
kwonkarly Featured By Owner Nov 2, 2013
Mịn quá r
Reply
:iconlynxddh:
LynxDDH Featured By Owner Oct 18, 2013  Student Interface Designer
cho hỏi font really? là gì ạ
Reply
:iconmiu-etic:
Miu-Etic Featured By Owner Oct 11, 2013
Nhìn nó Lq sao ý nhỡ =)

Reply
:iconshinniely27:
shinniely27 Featured By Owner Oct 10, 2013
Like all ♥♥
Reply
:iconjungghee:
JUNGGHEE Featured By Owner Oct 8, 2013  Student Interface Designer
Rý... s' cho e xin cái patt xọc xọc ở banner 1 đi La la la la
Reply
:iconvothanhnam34:
vothanhnam34 Featured By Owner Oct 5, 2013
Favorite + Comment = Heart
Reply
:iconvothanhnam34:
vothanhnam34 Featured By Owner Oct 4, 2013
avorite + Comment = :heart:
Reply
Add a Comment: